Honnan jön a földgáz, és hogyan jut el a cégemhez? A földgázellátási rendszer.

földgáz kitermelés

Ahhoz, hogy jobban megérthessük a gázszolgáltatásokkal kapcsolatos díjak összetételét, egy kicsit a dolgok mögé kell néznünk. Az árképzés tekintetében ugyanis rendkívül fontos, hogy a földgáz hogyan jut el az ön cégéhez, ahogyan az is, hogy miként épül fel Magyarország földgázellátási rendszere, hiszen ezek költségei mind a gázszámla részét képezik.

Honnan érkezik a földgáz?

Ha ez a kérdés felmerül, a legtöbben egybehangzó választ adnak: Oroszországból. Nem is alaptalanul. A világ legjelentősebb földgázkészletei Oroszországban, Kelet-Európában, Norvégiában, a Közel-Keleten és Afrikában találhatóak. Félreértés ne essék, Magyarország is rendelkezik földgázzal, készleteink azonban nem haladják meg a 120 Gm3-t. Hazánk földgázlelőhelyei leginkább Algyő, Hajdúszoboszló és Szank.

Annak ellenére azonban, hogy jelenleg is folynak a hazai földgázkészlet felderítésére koncentráló munkálatok, jelenlegi készleteink nem képesek kielégíteni az országos fogyasztást. Éppen ezért az általunk felhasznált földgáz jelentős része behozatal útján kerül a fogyasztókhoz, tehát az ön cégéhez is.

Hogyan jut el a földgáz a fogyasztóhoz?

Miután a lelőhelyeken telepített gázkutakból kitermelik a földgázt, távvezetékeken eljuttatják az úgynevezett gázelőkészítőkbe, ahol a feldolgozást és a tisztítást végzik. Az így előkészített földgáz speciális, nyomásfokozó kompresszorállomásokkal ellátott szállítóvezeték-rendszerekben jut el a gázátadó állomásokra.

A szállítóvezetékek azon pontját, amelyen keresztül a földgáz a gázelosztó rendszerbe kerül, illetve ahol a gázelosztó a földgázt elosztásra átveszi, betáplálási pontnak nevezzük.

A gázátadó állomásokon elvégzik a szükséges szűrési, melegítési, nyomáscsökkentési, valamint mérési munkálatokat, majd továbbszállítják a földgázt. A gázátadó állomásokról ezt követően vagy egy gázeolsztó társasághoz, vagy egy nagyfogyasztónak minősülő gyárhoz, erőműhöz kerül a földgáz. A gázelosztó társaságok ezt követően az arra alkalmas elosztóvezetékeken keresztül juttatják el a lakossági vagy vállalati fogyasztókhoz a szükséges földgázmennyiséget.

Hogyan utazik a földgáz?

Sokan gondolják, hogy a gázkitermelést végző munkagépek a folyamat legfontosabb és legértékesebb elemei. Természetesen a folyamatban részt vevő berendezések hasonlóképpen fontosak, viszont a szakértők a több millió kilométeres kiterjedésű csővezetékhálózatokat tartják a legfontosabbnak, lévén ezeken a szállító berendezéseken jut el a földgáz a munka egyik fázisából a következőbe.

Ezeknek a csővezetékeknek két fajtáját különböztetjük meg. A szállítóvezetékeket és az elosztóvezetékeket. Szállítóvezetékeknek lényegében azokat a csővezetékeket és tartozékaikat nevezzük, amelyeken keresztül a földgáz továbbítását végzik. Az elosztóvezetékek pedig általában a gázátadó állomások kilépési pontjától a felhasználási hely telekhatáráig futnak.

Hogyan tárolják az elosztásra váró földgázt?

A vállalati gázár elemeiről szóló írásunkban már kifejtettük, hogy a gázár részét képezi a földgáz tárolási költsége is. Akkor azonban nem ejtettünk szót arról, hogy ez a tárolás pontosan hogyan zajlik.

Feltehetőleg nem szorul magyarázatra, hogy a földgázkereslet egyenetlen elosztású, télen ugyanis jellemzően magas, nyáron pedig alacsony. A földgázkitermelés tempóját azonban nem igazíthatják a kereslethez, ezért a gázt nagy, föld alatti tartályokban tárolják, ahonnan az gyorsan visszajuttatható a csővezetékrendszerekbe. A földgáz cseppfolyós állapotban (-162 °C-ra hűtve) közúton és vízen is szállíthatóvá válik olyan területekre, ahol nincsenek gázvezetékek.

Hogyan zajlik a gázfogyasztás mérése?

A felhasználási helyeken felszerelésre kerülnek azok a hiteles mérőeszközök, melyek a rajtuk átfolyó gáz mennyiségének, térfogatának, illetve tömegének mérésére, valamint a mért adatok tárolására és kijelzésére szolgálnak.

A gázóra kifejezés inkább a köznyelvben használatos, a szakzsargon gázmérőként vagy fogyasztásmérőként hivatkozik rá. A gázóráknak több mérettartománya ismert. Ezeket G 4 - G 10000-ig jelölik, attól függően, hogy a mérő hány m3/h névleges térfogatáramú gázmennyiség mérésére alkalmas. Ennek függvényében megkülönböztetünk membrános, forgódugattyús és turbinás gázmérőket.

 

Csak annyit fizessen a földgázért, amennyit muszáj!

Érdeklődjön teljes mértékben ingyenes és kötelezettségmentes szolgáltatásunkról, hogy az ön cége gázszámláin is spórolhassunk. Évente százezres, de akár milliós tételekről beszélünk.

Kérjen részletes tájékoztatást!

Megmutatjuk, hogyan lesz a legalacsonyabb a gázszámlája, és végigvezetjük a teljes folyamaton - bármiféle kötelezettség nélkül.
Töltse ki a mezőket, és kattintson a gombra.

A Gáz1.hu csak vállalkozások számára nyújt szolgáltatást, magánszemélyek számára nem.
20 m3/óra vagy afeletti gázóra mérőteljesítmény esetén válassza a nagyfogyasztó lehetőséget!


Adatait bizalmasan kezeljük, és soha nem adjuk át harmadik félnek.

További témakörök